Dotace na domácí čistírny odpadních vod

N

garantujeme vám nárok na dotaci

Zaručujeme bezproblémové čerpání dotace

PRO VŠECHNY OBCE DO 2000 OBYVATEL

až 80% podpora projektu

Využijte výhodnou dotaci od státu až 80% všech uznatelných nákladů pro tzv. decentralizované čištění odpadních vod určenou malé obce do 2000 obyvatel, nebo přidružené části měst, kde není možné z ekonomických či technických důvodů přivést centrální oddělenou kanalizaci ukončenou ČOV.  Jedná se o dotaci na jednotlivé malé domovní čistírny odpadních vod. V rámci realizace projektu jsou všechny DČOV napojeny na tzv. monitoring, který ON-LINE sleduje samotný chod čistíren. Stávají se tedy komplexním systémem třeba i pro celou obec nebo její část. 

Žadatelem i příjemcem dotace je vždy obec. Oslovte tedy zastupitele vaší obce, nebo se s dotazem obraťte přímo na nás. Rádi vám pomůžeme splnit zákonné podmínky čištění odpadních vod z vaší domácnosti.

Volejte zdarma: 800 60 20 20

Otázky a odpovědi

ZÁKONNÉ POVINNOSTI OBČANA
Dle novely vodního zákona, je za likvidaci odpadních vod z domácnosti odpovědný KAŽDÝ OBČAN SÁM!
ZÁKONNÉ POVINNOSTI OBCE
Dle zákona o obcích, má obec povinnost nabídnout občanům řešení, případně součinnost s řešením likvidace odpadních vod z domácností!
POVOLENÉ ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Napojení na splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Pokud tato možnost není k dispozici

  1. Systémové řešení použití domovních čistíren odpadních vod s no-line monitorováním provozních stavů
  2. Zachycením veškeré odpadní vody z domácnosti do certifikovaných bezodtokových jímek. Následné odčerpání a odvoz do čistírny odpadních vod. TOTO SMÍ UDĚLAT POUZE OPRÁVNĚNÁ OSOBA, KTERÉ JE POVINNA VYSTAVIT DOKLAD O MNOŽSTVÍ ODČERPANÉ ODPADNÍ VODY. Občan je povinen tyto doklady archivovat, aby jimi následně mohl prokázat způsob likvidace OV z jeho domácnosti. Toto řešení je finančně poměrně náročné! Vhodné většinou pouze pro málo využívané rekreační objekty.
  3. Použití vlastní, individuálně povolené domovní čistírny odpadních vod. Získání tokového povolení je legislativně poměrně náročné. Individuální povolení má vždy pouze omezenou platnost.
  4. Je možné požádat o výjimku na příslušném odboru ŽP, udělení je však velmi nepravděpodobné
DECENTRÁLNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Čištění odpadních vod v místě jejich vzniku pomocí jednotlivých domovních čistíren. Všechny čistírny musí být vybaveny vzdáleným řízením a detailním sledováním provozních hodnot.
N

garantujeme vám nárok na dotaci

Zaručujeme bezproblémové čerpání dotace

PRO VŠECHNY OBCE DO 2000 OBYVATEL

až 80% podpora projektu

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme

Volejte zdarma: 800 60 20 20

(Pracovní doba 8:00 - 17:00 hod.)
E-mail: info@eco-dotace.cz

ECO DOTACE s.r.o.

AZ Tower, Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno
IČO: 07477856
DIČ: CZ07477856

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108353.

11 + 15 =

Kontaktní údaje použijeme pouze pro komunikaci s vámi. Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.